სიახლეები
17 აპრილი 2013 ახალი რენტგენის აპარატი

27 თებერვალი 2013 საყოველთაო დაზღვევა

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეებისთვის საჭირო ინფორმაცია

21 მარტი 2012 პაციენტთა საყურადღებოდ!

პაციენტების საყურადღებოდ! გთხოვთ, "სამგორი მედი"-ში მობრძანებისას თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

CopyRight © 2012 SamgoriMedi.ge, All Rights Reserved