სიახლეები
9 აპრილი 2022 ysuw

9 აპრილი 2022 ysuw

9 აპრილი 2022 ysuw

9 აპრილი 2022 ysuw

9 აპრილი 2022 ysuw

17 აპრილი 2013 ახალი რენტგენის აპარატი

27 თებერვალი 2013 საყოველთაო დაზღვევა

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეებისთვის საჭირო ინფორმაცია

21 მარტი 2012 პაციენტთა საყურადღებოდ!

პაციენტების საყურადღებოდ! გთხოვთ, "სამგორი მედი"-ში მობრძანებისას თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

CopyRight © 2012 SamgoriMedi.ge, All Rights Reserved