ექიმები
მილა ურიუკინა

ექიმი-რენტგენოლოგი

იოსებ ჭუაძე

ექიმი-რენტგენოლოგი

ნინო ჭილაშვილი

ექიმი-ექოსკოპისტი

ნინო ჩალათაშვილი

ექიმი-ექოსკოპისტი

ნანა ეგიაშვილი

ექიმი-კარდიოექოსკოპისტი

მერი ბოლქვაძე

ექიმი-კარდიოექოსკოპისტი

CopyRight © 2012 SamgoriMedi.ge, All Rights Reserved