ექიმები
იამზე ქაშაკაშვილი

დირექტორი

ვასო ავალიანი

აღმასრულებელი დირექტორი

შორენა მოთიაშვილი

მთავარი ბუღალტერი

CopyRight © 2012 SamgoriMedi.ge, All Rights Reserved